Eğitim Portalında Eğitim Veren Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler

Samsun Sağlık Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alaçam MYO, Samsun MYO, Yabancı Diller Y.O., OMU Tıp Fakültesi